NOVA AKVIZICIJA
14.6.2007
 
Ivan Rabuzin:
PUT SUNCU, 1987.
Akvarelirani bakropis na papiru
317x441 (205x267) mm
HMNU 1737