NOVA AKVIZICIJA
13.6.2007
 
Ivan Rabuzin:
OSUNČANA ZEMLJA, 1985.
Akvarelirani bakropis na papiru
350x537 (248x344) mm
HMNU 1735