ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
2.5.2012
 


Urbroj: 02–62/32
Zagreb, 2. svibnja 2012.

Na temelju članka 29. Statuta Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za radno mjesto čuvara muzejskih izložaba / blagajnika na određeno vrijeme – na godinu dana

I.
Temeljem provedenog javnog natječaja – objavljenog u Narodnim novinama br. 39 od 4. travnja 2012. i u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje br. 67 od 4. travnja 2012. – za izbor kandidata za čuvara muzejskih izložaba / blagajnika na određeno vrijeme – na godinu dana, odabrana je:
MIA TOPIĆ (SSS)

II. Ova odluka objavljena je 2. svibnja 2012. na internetskoj stanici Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti www.hmnu.org i na njegovoj oglasnoj ploči.

Ravnatelj:

Vladimir Crnković, prof., v.r.