OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 
Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 114/10 i 38/11) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti.


Osoba za kontakt:
Ksenija Pavlinić-Tomašegović – službenica za informiranje
Tel. / fax.: 01/485 21 25, 485 19 11
E-mail:

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati


Način predavanja zahtjeva:

 
 • pisanim putem na adresu:
  Hrvatski muzej naivne umjetnosti
  Službenica za informiranje
  Ulica sv. Ćirila i Metoda 3
  10000 Zagreb
 
 
 • telefonom ili telefaksom na brojeve: 01/485 21 25, 485 19 11
 
 • usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na zapisnik ponedjeljkom od 9 do 11 sati u tajništvu Muzeja.Ovdje možete preuzeti:
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija HMNU
Imenovanje službenika/ce za informiranje
Katalog informacija HMNU
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji